Adventure tým

Ing. Alžběta Achacová (Štruncová)

ředitelka/učitelka                                                 

e-mail: alzbeta.achacova@adventureschool.cz                  

mobil: + 420 602 300 456

Praxe ve školství:

od ledna 2010 do srpna 2012 - zástupkyně ředitele MŠ v Sunny Canadian Internation School

od září 2012 - ředitelka v Adventure School - mateřská škola

od září 2019 - ředitelka v Adventure School - mateřská škola a základní škola

Barbora Vagabova

asistentka ředitelky/ hospodářka                         

e-mail: barbora.vagabova@adventureschool.cz.................... 

mobil: + 420 702 065 591      

Praxe ve školství:

od září 2014 v Adventure School

 

 

Bc. Pavla Banašová

zástupkyně ředitelky pro MŠ

e-mail: pavla.banasova@adventureschool.cz 

Praxe ve školství:

od ledna 2010 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

od září 2013 - zástupkyně ředitelky MŠ v Adventure School

 

 

Zuzana Čechurová

koordinátor etikety

e-mail:zuzana.cechurova@adventureschool.cz

Praxe ve školství:

od září 2007 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

 

Aneta Mifková

e-mail: aneta.mifkova@adventureschool.cz         

Praxe ve školství:

od září 2019 učitelka MŠ v Adventure School

 

 

Petra Nováková

e-mail: petra.novakova@adventureschool.cz

Praxe ve školství:

od září 2006 - učitelka MŠ - MŠ Parmská Praha 10

od září 2010- učitelka MŠ - MŠ Vejvanovského Praha 11

 od září 2017 - učitelka MŠ v Adventure School

Zuzana Žerovnická

e-mail: zuzana.zerovnicka@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od února 2015 - učitelka MŠ v Adventure School

Lenka Dušková

e-mail: lenka.duskova@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

Jitka Burgerová

e-mail: jitka.burgerova@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od ledna 2015 - učitelka MŠ v Adventure School

Faud Engineer

e-mail: faud.engineer@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od září 2014 - učitel MŠ English Wonderland Háje, Hrnčíře

od září 2018 - učitel the Globe Kunratice

od září 2019 - učitel MŠ v Adventure School

Linda Simpson

e-mail: linda.simpson@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od ledna 2010 do srpna 2012 - učitelka MŠ v Sunny Canadian Internation School

od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

Tereza Starostová

e-mail: tereza.starostova@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od září 2019 - učitelka MŠ v Adventure School

Alena Du Pisanie

e-mail: alena.du.pisanie@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od září 2019 - učitelka MŠ v Adventure School

Jill Cowan

e-mail: jill.cowan@adventureschool.cz   

Praxe ve školství:

od září 2012 - učitelka MŠ v Adventure School

Mgr. Petra Novotná

koordinátor logopedie

Kvalifikace: Pedagogická fakulta UK, Praha, obor speciální pedagogika, aprobace - učitelství ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči - 1. a 2. stupeň, učitelství v ZŠ - 1. stupeň.,

Státní závěrečná zkouška: logopedie, etopedie, psychopediePraxe: vychovatelka ve zvláštní škole , učitelka ve škole při FTN Praha - odd. dětské psychiatrie , učitelka ve spec. třídě při ZŠ Poláčkova, učitelka na ZŠ Krhanice. V průběhu celé praxe provozování logopedické terapie. Celkem 18let praxe ve školství.
Spolupráce s MŠ pro vadně mluvící
Členka Asociace školských logopede

 

Mgr. Alena Thorovská

koordinátor environmentální výchovy

Kvalifikace: 2000 – 2005 Učitelství pro střední školy, obor: biologie – rodinná výchova se zaměřením na sociální práci
2006 státní rigorózní zkouška – biologie s didaktikou, pedagogická psychologie, pedagogika a filozofie výchovy
2008 Specializace v pedagogice – speciální pedagogika se zaměřením na etopedii

Praxe: 2006 – dosud: Střední pedagogická škola Futurum s.r.o. – biologie, environmentální výchova, výchova ke zdraví, pedagogika, pedagogická praxe
2011 – 2013 Externí učitel na Pedagogické fakultě UK
2013 – dosud Odborná asistentka na Pedagogické fakultě UK – environmentální výchova, envigogika, biologie člověka, předškolní pedagogika, alternativní pedagogika