Ceník

CENÍK ADVENTURE SCHOOL - MATEŘSKÁ ŠKOLA S.R.O.

Kromě této základní docházky nabízíme i individuálně upravenou docházku. Na požádání zašleme mailem.

Česko-anglický směr

5x týdně půldenní (7:00–12:30) nebo (12:30–18:00) 13.300Kč/měsíc
5x týdně celodenní (7:00–18:00) 16.600Kč/měsíc
5x týdně celodenní PLUS* (7:00–18:00)

* 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

17.700Kč/měsíc
Každoroční registrační poplatek 1.000Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím (30 hod. týdně, kromě odpolední výuky u předškoláků, která je vedena v českém jazyce); dva učitelé na třídu; zápisník poznání a pracovní listy; v případě potřeby každodenní logopedické individuální terapie a konzultace se specialistou; 1x měsíčně výlet; ranní lekce zdravotního cvičení; překvapení k narozeninám a Vánocům; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; fotodokumentace za celý školní rok; pitný režim.

V ceně předškolní třídy je navíc zahrnuta:

předškolní příprava zaměřená na celkový rozvoj předškolního dítěte společně s rodiči; kompletní test školní zralosti a konzultace se specialistou.

Český směr

5x týdně půldenní (7:00–12:30) nebo (12:30–18:00)

5.000Kč/měsíc

5x týdně celodenní (7:00–18:00)

9.000Kč/měsíc

5x týdně celodenní PLUS*(7:00–18:00)

* 3 jakékoliv skupinové kroužky z nabídky zdarma

10.500 Kč/měsíc

Každoroční registrační poplatek 1.000Kč/dítě

V ceně školného je zahrnuto:

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím (6 hod. týdně) a zařazování anglického jazyka do dopoledního bloku; zápisník poznání a pracovní listy; v případě potřeby každodenní logopedické individuální terapie a konzultace se specialistou; 1x měsíčně výlet; ranní lekce zdravotního cvičení; tvorba dětského portfolia mapujícího vývoj dítěte; screening školní zralosti pro předškoláky; překvapení k narozeninám a Vánocům; fotodokumentace za celý školní rok, pitný režim.

Pro oba směry nabízíme tyto slevy:
- sleva na sourozence –  10% na jednoho sourozence
- platba školného na celý rok dopředu – 5%

Stravné

Dopolední svačina

20Kč/jídlo

Oběd  

45Kč/jídlo

Odpolední svačina

20Kč/jídlo

Na požádání podáváme malé svačinky (07:00 – 07:30 a 17:00 – 17:30)

10Kč/jídlo