Naše projekty

1) Celé České Čte Dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. každý den.

Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem®.

www.celeceskoctedetem.cz

2) Roční putování v rámci environmentální výchovy

V letošním školním roce nás čeká roční putování, které nás provede nejen ročními obdobími, ale také vším, co se v přírodě cyklicky mění a opakuje. Bude nás tedy zajímat např. cyklus ročních období, cyklus vody, životní cyklus rostlin a živočichů, ale také cyklus nejrůznějších výrobků a jejich možnost recyklace. Cílem je tedy upozornit děti na rytmičnost, která je jedním ze znaků přírody. Každý měsíc bude otevírat básnička, která se vztahuje k aktuálnímu měsíci. Úkolem dětí je všímat si, co se v přírodě děje a mění a které věci se stále opakují.

3) Živá zahrada, 

V projektu Živá zahrada mají děti možnost na školní zahradě pozorovat změny v  přírodě díky různým stanovištím:

  •  Broukoviště - hmyzí hotel
  •  Sluneční hodiny
  •  Stezka bosých nohou
  •  Kompost
  •  Bylinková zahrádka
  •  Zákoutí s kameny a oblázky

 4) Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

5) Rozvojový program MŠ Adventure School 
V období 1.9.2018 - 30. 8. 2020 realizujeme v naší mateřské škole projekt podpořený v rámci OP VVV  s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009509
 
 
6) Zahrada pro environmentální vzdělávání v MŠ Adventure School, Sulice, okres Praha-východ
Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.16/2017 NPŽP) realizujeme v létě v roce 2019 projekt na uzpůsobení stávající zahrady v areálu Adventure School. V rámci realizace dojde k instalaci 16 herních prvků, úpravě zahrady a hřišť na ploše 569m2, terénním úpravám na ploše 86m2.
Na základě výberové řízení byla hlavním dodavatelem vybrána firma Hřiště pod Květinou z Písku IČ:280 88 085. Malá část projektu je realizovaná ve spolupráci s rodiči školy.