Naše projekty

1) Celé České Čte Dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem® je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. každý den.

Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury ČR, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Zesnulý prezident Václav Havel měl od roku 2006 osobní záštitu nad kampaní Celé Česko čte dětem®.

www.celeceskoctedetem.cz

2) Roční putování v rámci environmentální výchovy

V letošním školním roce nás čeká roční putování, které nás provede nejen ročními obdobími, ale také vším, co se v přírodě cyklicky mění a opakuje. Bude nás tedy zajímat např. cyklus ročních období, cyklus vody, životní cyklus rostlin a živočichů, ale také cyklus nejrůznějších výrobků a jejich možnost recyklace. Cílem je tedy upozornit děti na rytmičnost, která je jedním ze znaků přírody. Každý měsíc bude otevírat básnička, která se vztahuje k aktuálnímu měsíci. Úkolem dětí je všímat si, co se v přírodě děje a mění a které věci se stále opakují.

3) Živá zahrada, 

V projektu Živá zahrada mají děti možnost na školní zahradě pozorovat změny v  přírodě díky různým stanovištím:

  •  Broukoviště - hmyzí hotel
  •  Sluneční hodiny
  •  Stezka bosých nohou
  •  Kompost
  •  Bylinková zahrádka
  •  Zákoutí s kameny a oblázky

 4) Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

5) Rozvojový program MŠ Adventure School 
V období 1.9.2018 - 30. 8. 2020 realizujeme v naší mateřské škole projekt podpořený v rámci OP VVV  s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009509
 
 
6) Zahrada pro environmentální vzdělávání v MŠ Adventure School, Sulice, okres Praha-východ

Název projektu: 

Zahrada pro environmentální vzdělávání v MŠ Adventure School, Sulice, okres Praha-východ

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR www.sfzp.cz

 

 

 

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR (výzva č.16/2017 NPŽP) realizujeme v létě v roce 2019 projekt na uzpůsobení stávající zahrady v areálu Adventure School.
 
Vice k projektu "ZDE"