Průzkumné týmy

Kvalifikovaní průvodci (učitelé) Adventure School postupují k cíli dle instrukcí naší základní listiny (školní vzdělávací program) - Život je dobrodružná cesta a my k ní máme kompas. Naše průzkumné týmy postupně zkoumají různé krajinné oblasti.

Česko-anglický směr

Lesní třída

Věk: 2 – 4, počet dětí ve třídě: max. 16

Průzkumníci se vydají na novou stezku a to do kouzelné lesní říše. Z průzkumníků se stanou zálesáci, kteří zahájí mapování terénu na samém okraji lesa. Stopování divoké zvěře,  je ale zavede i do hlubokého lesa, kde se naučí přežít v neznámé krajině.

Lesní třída

Horská třída

Věk: 4 – 6, počet dětí ve třídě: max. 16

Po letech života v lese se průzkumné týmy přemístí do vyšších nadmořských výšek a stávají se pomocníky horských vůdců. Po vytvoření základního tábora se neohroženě vrhnou na jednu z nejtěžších cest - dobýt nejvyšší vrcholky hor. Kdo zdolá tuto cestu, stane se maximálně připraveným na další životní etapu, která je čeká na základní škole. Zde budou čerpat hlavně z poznatků a dovedností, které jim poskytla naše mateřská škola Adventure School.

Horská třída

Český směr

Luční třída

Věk: 2 – 3, počet dětí ve třídě: max. 13

Naši nejmenší se vydají po oranžové barvě a svou průzkumnou cestu zahájí na pestrobarevné louce. Cílem této expedice je hlavně adaptace na prostředí. Průzkumníkům se začnou otevírat nové obzory. Zjistí, že se na cestu nevydali sami a taky to, že ve dvou se to lépe táhne. Budou mít možnost poznat nové kamarády, kteří jim budou dobrými společníky. Může se stát, že zabloudí, ale vždy se mohou spolehnout na svůj kompas, který jim ukáže ten správný směr k cíli.

luční

Vodní třída

Věk: 3 – 6, počet dětí ve třídě: max. 15

Průzkumníci z českého směru se vydají po modré stezce. Mají totiž za úkol, probádat každý pramen, potok, jezero až se dostanou k oceánu. Budou se učit zpracovávat nové informace, využívat je pro orientaci v životě a připravovat se k úspěšnému přechodu na základní školu.  Dozví se, že mít kompas je důležité a jejich střelka bude směřovat ke správnému cíli.

Vodní třída