Úspěchy našich dětí

Děti z česko-anglického směru nejčastěji pokračují ve vzdělávní na naší základní škole Adventure School a dále na těchto základních školách:

- Dino Schools Of Prague

- Open Gate

- Nový PORG

- EDUCAnet Praha

- ZŠ Těptín

Děti z česko-anglického směru se účastnily soutěže v anglickém jazyce "Evropou křížem krážem" pořádané Dino Schools of Prague.

Toto jsou naše výsledky:

ROK 2015

ROK 2013